ΕΡΓΟ

To Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers – είναι ένα ΚΑ2 VET Erasmusplus έργο που συντονίζει ο εταίρος EGInA Srl (European Grants International Academy). Το έργο ξεκίνησε το 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Απευθύνεται σε 3 βασικά θέματα:

  • ΤΠΕ – νέες τεχνολογίες
  • Ψηφιακές δεξιότητες, Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
  • Κοινωνική/περιβαλλοντική ευθύνη των εκπαιδευτικών
    ιδρυμάτων

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να δοκιμάσει μια μεθοδολογία και μια πλατφόρμα μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΕΚ, με στόχο την προώθηση μιας στρατηγικής συνεχούς και βιώσιμης ανάπτυξης των τομεακών ικανοτήτων για την ψηφιακή ενεργειακή απόδοση. Οι ειδικοί στόχοι είναι:

  • Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης για την υποστήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης σχετικά με την ψηφιακή ενεργειακή απόδοση από τη σχολική ηλικία.
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ για συνεχή εκπαίδευση στην ψηφιακή ενεργειακή απόδοση από τη σχολική ηλικία.
  • Δημιουργία της πλατφόρμας «Online Good DEEDs» για κυκλική εκπαίδευση σχετικά με την ψηφιακή ενεργειακή απόδοση.

Η Ευρωπαϊκή Good DEEDS Challenge δημιουργείται για να παραγάγει τρία μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα που θα εξηγηθούν στις επόμενες παραγράφους.

Η έμπνευση για το έργο προέρχεται από την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» [COM (2019) 640], όπου προτείνεται μια νέα στρατηγική ανάπτυξης για τη μετατροπή «της Ένωσης σε μια σύγχρονη, αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική οικονομία». Η ενεργειακή απόδοση και ο ψηφιακός τομέας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική.

ΕΤΑΙΡΟΙ