Proiect

The Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers – este un proiect Erasmus+ KA2 VET  coordonat de EGInA Srl (European Grants International Academy). Proiectul a început în 2021 și va dura până în iunie 2023, axându-se pe 3 subiecte principale:

  • TIC – noi tehnologii; 
  • Competențe digitale Mediu și schimbări climatice; 
  • Responsabilitatea socială/de mediu a instituţiilor de învăţământ.

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta și testa o metodologie și o platformă de învățare pentru profesorii și elevii VET, care vizează promovarea unei strategii de creștere continuă și durabilă a competențelor sectoriale privind eficiența energetică digitală. Obiectivele specifice sunt:

  • Crearea unui sistem de management al cunoștințelor care să susțină formarea continuă privind eficiența energetică digitală încă de la vârsta școlară; 
  • Crearea unui set de instrumente de formare pentru profesorii VET pentru formare continuă privind eficiența energetică digitală de la vârsta școlară; 
  • Crearea platformei „Online Good DEEDs” pentru instruirea circulară privind eficiența energetică digitală.

Evenimentul European Good DEEDS Challenge este creat pentru a genera trei efecte pozitive pe termen lung.

Ideea pentru proiect a fost generată de „The European Green Deal” [COM (2019) 640], unde se propune o nouă strategie de creștere pentru a transforma „Uniunea într-o economie modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă”. Eficiența energetică și sectorul digital joacă un rol central în această strategie.

Parteneri