PROJEKTS

The Good DEEDs — Digital Energy Efficiency Designers — ir KA2 VET Erasmus+ projekts, ko koordinē EGInA Srl (European Grants International Academy). Projekts īstenošanas laiks no 2021-2023. gadam.

Projekts aptver 3 tēmas:

  • IKT – jaunās tehnoloģijas;
  • Digitālās kompetences, Vide un klimata pārmaiņas;
  • Izglītības iestāžu sociālā atbildība/atbildība pret vidi.

 

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un izglītojamo zināšanas par digitālo ierīču un programmatūru lietošanas ietekmi uz vidi un attīstīt digitālās enerģijas pārvaldības prasmi.

Projekta uzdevumi:

  •  Zināšanu pārvaldības sistēmas izveide, lai atbalstītu zināšanu apguvi par digitālo energoefektivitāti;
  • Pedagogu profesionālās pilnveides kursa par efektīvu digitālās enerģijas pārvaldību izveide un aprobācija;
  • Konkursa European Good DEEDS Challenge īstenošana.

 

Konkursa European Good DEEDS Challenge mērķis ir veidot ilgtermiņa ietekmi atbilstoši “Eiropas zaļajam kursam” [COM (2019) 640], kas piedāvā sekojošu stratēģiju izaugsmei – pārveidot “Savienību par mūsdienīgu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku”, kurā būtiska loma ir atvēlēta energoefektivitātei un digitālajai nozarei.

PARTNERI