PAR PROJEKTU

The Good DEEDs — Digital Energy Efficiency Designers ir Erasmus+ programmas projekts, kas tika uzsākts 2021. gadā un ilgs līdz 2023. gada jūnijam.

Projekta “Good DEEDs” mērķis ir izstrādāt un aprobēt pedagogu profesionālās pilnveides kursu digitālā piesārņojuma un efektīvas digitālās enerģijas pārvaldībā, kā arī izveidot mācību platformu pedagogiem un izglītojamiem.

ZIŅAS (angļu valodā)

PARTNERI