PAR PROJEKTU

The Good DEEDs — Digital Energy Efficiency Designers ir Erasmus+ programmas projekts, kas tika uzsākts 2021. gadā un ilgs līdz 2023. gada jūnijam.

Projekta “Good DEEDs” mērķis ir izstrādāt un aprobēt pedagogu profesionālās pilnveides kursu digitālā piesārņojuma un efektīvas digitālās enerģijas pārvaldībā, kā arī izveidot mācību platformu pedagogiem un izglītojamiem.

Kas notiks projektā?

Projekta tēmas:

  • IKT – jaunās tehnoloģijas – digitālās kompetences
  • Vide un klimata pārmaiņas
  •  Izglītības iestāžu sociālā/vides atbildība

 

Projekta uzdevumi:

  • Zināšanu pārvaldības sistēmas izveide, lai atbalstītu zināšanu apguvi par digitālo energoefektivitāti;
  • Pedagogu profesionālās pilnveides kursa par efektīvu digitālās enerģijas pārvaldību izveide un aprobācija;
  • Mācību platformas “Online Good DEEDs” izveide;

ZIŅAS (angļu valodā)

PARTNERI