Despre proiect

The Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers – este un proiect Erasmus+ KA2 VET ce se va desfășura în perioada iunie 2021 – iunie 2023. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta și testa o metodologie și o platformă de învățare pentru profesorii și elevii  VET, menite să promoveze o strategie de creștere continuă și durabilă a competențelor sectoriale privind eficiența energetică digitală.

Ce se va realiza în cadrul proiectului?

Principalele subiecte abordate de proiect sunt:

  •  TIC – noi tehnologii – competențe digitale
  • Mediul și schimbările climatice 
  • Responsabilitatea socială/de mediu a instituţiilor de învăţământ

 

Obiectivele specifice sunt:

  • Crearea unui sistem de management al cunoștințelor care să susțină formarea continuă privind eficiența energetică digitală încă de la vârsta școlară;
  • Crearea unui set de instrumente de formare pentru profesorii VET pentru formare continuă privind eficiența energetică digitală de la vârsta școlară;
  • Crearea platformei „Online Good DEEDs” pentru instruirea circulară privind eficiența energetică digitală.

Noutăți

Parteneri