ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

To Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers είναι ένα ΚΑ2 VET Erasmusplus έργο που ξεκίνησε το 2021 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να δοκιμάσει μια μεθοδολογία και μια πλατφόρμα μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΕΚ, με στόχο την προώθηση μιας στρατηγικής συνεχούς και βιώσιμης ανάπτυξης των τομεακών ικανοτήτων για την ψηφιακή ενεργειακή απόδοση.

Τι θα υλοποιήσει το έργο?

Τα κύρια θέματα που θίγει το έργο είναι:

  • ΤΠΕ – νέες τεχνολογίες – ψηφιακές δεξιότητες
  • Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
  •  Κοινωνική/περιβαλλοντική ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

 

Οι ειδικοί στόχοι είναι:

  •  Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης για την υποστήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης σχετικά με την ψηφιακή ενεργειακή απόδοση από τη σχολική ηλικία.
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικής Εργαλειοθήκης για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ για συνεχή εκπαίδευση στην ψηφιακή ενεργειακή απόδοση από τη σχολική ηλικία.
  •  Δημιουργία της πλατφόρμας «Online Good DEEDs» για κυκλική εκπαίδευση σχετικά με την ψηφιακή ενεργειακή απόδοση.

Νέα (διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά)

ΕΤΑΙΡΟΙ