Πολιτική απορρήτου

I – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 1. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του gooddeeds.eu της επεξεργασίας δεδομένων του χρήστη gooddeeds.eu.
 2. Η παρούσα πολιτική ισχύει και για τους σκοπούς του άρθρου. 13 του Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 196/2003, Κώδικας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του κανονισμού της Ε.Ε. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για άτομα που αλληλεπιδρούν με το gooddeeds.eu και μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα: https://gooddeeds.eu
 3. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για το gooddeeds.eu και όχι για άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε αυτό.
 4. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις μεθόδους, το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν στους χρήστες οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά τη σύνδεση στις ιστοσελίδες του gooddeeds.eu, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με την ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 5. Η πολιτική μπορεί να τροποποιηθεί λόγω της εισαγωγής νέων κανόνων σχετικά με αυτό, γι’ αυτό σας προσκαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα.
 6. Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8, γ.1 Κανονισμός ΕΕ 2016/679, πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή του μέσω της εξουσιοδότησης των γονέων ή των κηδεμόνων του.

II – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 – Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλοι φορείς που, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Ασχολείται επίσης με προφίλ ασφαλείας.
 2. Σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι: Altheo Valentini. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gooddeeds.eu.

2 – Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

 1. Ο εκτελών την επεξεργασία δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλοι φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, σχετικά με τον ορισμό του κατόχου των δεδομένων, υπεύθυνος για την επεξεργασία του site gooddeeds.eu είναι: Altheo Valentini.

3 – Θέση επεξεργασίας δεδομένων

 1. Η επεξεργασία δεδομένων που δημιουργείται από τη χρήση του gooddeeds.eu πραγματοποιείται στη διεύθυνση Via A. Vici, 8/b – 06034 Foligno (PG) – Ιταλία.
 2. Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή από τα υποκείμενα που ορίζονται από τον αρμόδιο για το σκοπό αυτό στο δικό τους γραφείο.

III – COOKIES

1 – Τύπος cookies

 1. Το gooddeeds.eu χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη πιο εύκολη και διαισθητική: τα cookies είναι μικρές σειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να αφορούν τον χρήστη, τις προτιμήσεις του ή τη συσκευή του για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο) και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσαρμογή της λειτουργίας του ιστότοπου στις προσδοκίες του χρήστη, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημονεύοντας τις επιλογές που έγιναν προηγουμένως.
 2. Ένα cookie αποτελείται από μια μικρή ποσότητα δεδομένων που μεταφέρονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από έναν διακομιστή ιστού και μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον διακομιστή που μετέφερε τα δεδομένα. Αυτός δεν είναι ένας εκτελέσιμος κώδικας και δεν μεταδίδει ιούς.
 3. α cookies δεν καταγράφουν καμία προσωπική πληροφορία και οποιεσδήποτε αναγνωρίσιμες πληροφορίες δεν θα αποθηκευτούν. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή η χρήση του ιστότοπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Για να προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές που σχετίζονται με τα cookies, απλώς συνεχίστε την περιήγηση.

Οι τύποι cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος είναι οι εξής:

2 – Τεχνικά cookies

 1. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του χρήστη, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται από τους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών, το πιο γνωστό και χρησιμοποιούμενο είναι τα cookies HTML. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και για διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. Είναι απαραίτητα για τη μετάδοση των επικοινωνιών σε ηλεκτρονικό δίκτυο, δηλαδή στον προμηθευτή για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο πελάτης.
 2. Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται. Παρόλα αυτά, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του στο διαδίκτυο. Αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να αποτρέψει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου.
 3. Η χρήση τεχνικών cookies επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου.
 4. Τα cookies που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και μεταδίδονται μέσω του Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών στοιχείων bloggers ή παρόμοια είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ίδιου του ιστότοπου. Ο κάτοχος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά την ενημέρωση και τη συγκατάθεση, ισχύουν για τα cookies αναλυτικών στοιχείων.
 5. Τα cookies που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και μεταδίδονται μέσω του Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών στοιχείων bloggers ή παρόμοια είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου με σκοπό τη βελτιστοποίηση του ίδιου του ιστότοπου. Ο κάτοχος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και τον τρόπο με τον οποίο επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά την ενημέρωση και τη συγκατάθεση, ισχύουν για τα cookies αναλυτικών στοιχείων.
 6. Ενδέχεται να εγκατασταθούν cookies περιόδου λειτουργίας προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση στην δεσμευμένη περιοχή της πύλης ως πιστοποιημένος χρήστης.
 7. Δεν αποθηκεύονται μόνιμα αλλά μόνο για τη διάρκεια της συνεδρίας και εξαφανίζονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών περιόδων σύνδεσης που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον διακομιστή, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου.

3 – Cookies τρίτων

 1. Όσον αφορά την προέλευση, διακρίνουμε τα cookies που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε από αυτά τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτόν που επισκέπτεστε.
 2. Τα μόνιμα cookie είναι συχνά cookie τρίτων.
 3. Η πλειονότητα των cookie τρίτων αποτελείται από cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της διαδικτυακής συμπεριφοράς, την κατανόηση των ενδιαφερόντων και στη συνέχεια την προσαρμογή των διαφημιστικών προτάσεων για τους χρήστες.
 4. Ενδέχεται να εγκατασταθούν αναλυτικά cookies τρίτων. Αποστέλλονται από τους τομείς των προαναφερθέντων τρίτων εκτός του ιστότοπου.
 5. Τα αναλυτικά cookies τρίτων μερών χρησιμοποιούνται για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στο gooddeeds.eu. Η έρευνα πραγματοποιείται ανώνυμα, με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης και τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου. Τα cookies προφίλ τρίτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ που σχετίζονται με τους χρήστες, προκειμένου να προτείνουν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές που εκφράζουν οι ίδιοι οι χρήστες.
 6. Η χρήση αυτών των cookies διέπεται από τους κανόνες που θέτουν τα ίδια τα τρίτα μέρη, επομένως, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου και τις υποδείξεις για τη διαχείριση ή απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες τους.

IV – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 – Λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων

 1. Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία διατηρούνται πληροφορίες. Οι πληροφορίες συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά τις επισκέψεις των χρηστών και μπορεί να είναι οι εξής:
  • Διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP);
  • τύπος προγράμματος περιήγησης και παραμέτρων συσκευής που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στον ιστότοπο;
  • όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP);
  • ημερομηνία και ώρα επίσκεψης;
  • ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος;
  • πιθανώς τον αριθμό των κλικ.
 2. Οι παραπάνω πληροφορίες επεξεργάζονται σε αυτοματοποιημένη μορφή και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική μορφή για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Τέτοιες πληροφορίες θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
 3. Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, για να αποκλείονται απόπειρες βλάβης του ίδιου του ιστότοπου ή βλάβης άλλων χρηστών ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβών ή εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τέτοια δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την αναγνώριση ή δημιουργία προφίλ χρήστη, αλλά μόνο για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
 4. Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων ή σε περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής Βιογραφικού σημειώματος για πιθανή σχέση εργασίας, ο ιστότοπος εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα στοιχεία αναγνώρισης του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των e -διεύθυνση ταχυδρομείου. Αυτά τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη όταν ζητά την παράδοση της υπηρεσίας. Με την εισαγωγή ενός σχολίου ή άλλων πληροφοριών, ο χρήστης αποδέχεται ρητά την πολιτική απορρήτου και ειδικότερα συμφωνεί ότι τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται διανέμονται ελεύθερα σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για τον χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.
 5. Οι πληροφορίες που οι χρήστες του ιστότοπου θεωρούν ότι δημοσιοποιούν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που τους διατίθενται παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει του και οικειοθελώς. Επομένως, αυτός ο ιστότοπος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει άδεια να εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτων ή περιεχόμενο που προστατεύεται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2 – Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

 1. Τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που καθορίζονται και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 2 χρόνια.
 2. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (μπλοκ απόπειρες βλάβης του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.

3 – Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

 1. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις υποδεικνυόμενες διευθύνσεις σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την εκ των υστέρων απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο μήνυμα.
 2. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

4 – Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας

 1. Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, η διαγραφή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει για τον ιστότοπο.
 2. Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

 1. To άρθρο. 13, γ. 2 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 απαριθμεί τα δικαιώματα του χρήστη.
 2. Ως εκ τούτου, ο ιστότοπος gooddeeds.eu σκοπεύει να ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη:
  • το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ), την επικαιροποίησή τους (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003), τη διόρθωση (άρθρο 16 του τον κανονισμό της ΕΕ), την ένταξη (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που το αφορά (άρθρο 18 του κανονισμού ΕΕ) ή να αντιταχθεί, για νόμιμους λόγους, στο την επεξεργασία τους (άρθρο 21 Κανονισμός ΕΕ), επιπλέον του δικαιώματος φορητότητας δεδομένων (άρθρο 20 Κανονισμός ΕΕ);
  • το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης (άρθρο 17 του κανονισμού ΕΕ), τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή στη συνέχεια επεξεργασία (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003);
  • το δικαίωμα λήψης της βεβαίωσης ότι οι ενέργειες ενημέρωσης, διόρθωσης, ενοποίησης δεδομένων, ακύρωσης, αποκλεισμού δεδομένων, μετασχηματισμού έχουν τεθεί υπόψη, επίσης ως προς το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα ή
   διαδίδεται, εκτός από την περίπτωση που η εκπλήρωση αυτή αποδειχθεί αδύνατη ή συνεπάγεται χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο γ) του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 196/2003);
 3. Τα αιτήματα μπορούν να αποσταλούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρέχεται από τον Εγγυητή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή με αποστολή email στη διεύθυνση: info@gooddeeds.eu
 4. Εάν η θεραπεία βασίζεται στο άρθ. 6, παράγραφος 1, εδ. α) – ρητή συγκατάθεση για χρήση – ή επί του άρθ. 9, παράγραφος 2, εδ. α) – ρητή συγκατάθεση για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, αποκαλύπτοντας θρησκευτικές πεποιθήσεις, φιλοσοφική συμμετοχή ή συμμετοχή σε συνδικάτα, αποκαλύπτοντας φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις – ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή χωρίς επιφύλαξη στη νομιμότητα της θεραπείας με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση.
 5. Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ως την αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της επεξεργασίας στο Ιταλικό Δημόσιο.
 6. Για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση των δικαιωμάτων που δικαιούστε, βλ. άρθρα 15 και σσ. του κανονισμού ΕΕ 2016/67 και το άρθ. 7 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003.

VI. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

 1. Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μοιράζεται ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα με την Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω κοινωνικών προσθηκών και της υπηρεσίας Google Analytics. Η μεταβίβαση επιτρέπεται και ρυθμίζεται αυστηρά από το άρθρο 45, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, για την οποία δεν απαιτείται περαιτέρω συναίνεση. Οι εταιρείες που αναφέρονται παραπάνω εγγυώνται την τήρηση της Ασπίδας Απορρήτου.
 2. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν ποτέ σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45 εδ του Κανονισμού της ΕΕ.

VII.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και σωστό τρόπο, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική αυστηρά σχετική με τους σκοπούς που υποδεικνύονται.
 2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μαζί με τον ιδιοκτήτη, ένας αριθμός εργαζομένων που εμπλέκονται στην οργάνωση του ιστότοπου (διοικητικός, εμπορικός, μάρκετινγκ, νομικός, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά θέματα (ως προμηθευτές τρίτων τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορές, φιλοξενία πάροχοι, εταιρείες πληροφορικής, φορείς επικοινωνίας) ενδέχεται επίσης να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

VIII. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 1. Αυτό το έγγραφο, που δημοσιεύεται στη διεύθυνση: https://www.gooddeeds.eu/privacy-policy/ αποτελεί την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου.
 2. Μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Οι χρήστες καλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται για τα τελευταία νομοθετικά νέα.
 3. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα.
 4. Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 03/11/2021 για συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς, και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.