GİZLİLİK POLİTİKASI

I – SİTENİN GİZLİLİK POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Bu bölüm, gooddeeds.eu‘nun kullanıcısının veri işlemesinin gooddeeds.eu tarafından nasıl yönetileceği hakkında bilgiler içerir.
 2. Mevcut politika uygulama amaçları için de geçerlidir. 13 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname no. 196/2003, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 2016/679 sayılı AB Tüzüğü’nün, kişisel verilerin işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak kişilerin korunmasına ilişkin 13. Maddesi amaçları doğrultusunda, gooddeeds.eu ile etkileşimde bulunan kişileri kapsar ve şu adresten ulaşılabilir: ana sayfaya karşılık gelen adres:  https://gooddeeds.eu
 3. Bilgiler yalnızca gooddeeds.eu için sağlanır ve burada yer alan bağlantılar aracılığıyla kullanıcının başvurabileceği diğer web siteleri için sağlanmaz.
 4. Bu belgenin amacı, bağlantının amacı ne olursa olsun, veri kontrolörlerinin kullanıcılara gooddeeds.eu web sayfalarına bağlanırken sağlaması gereken bilgilerin yöntemleri, zamanlaması ve doğası hakkında rehberlik etmektir.
  İtalyan ve Avrupa mevzuatı.
 5. Politika, bu konuda yeni kuralların getirilmesi nedeniyle değiştirilebilir, bu nedenle sizi bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmeye davet ediyoruz.
 6. Kullanıcı, 2016/679 sayılı AB yönetmeliği 8, c 1 maddesi uyarınca 16 yaşından küçükse, rızasını ebeveynlerinin veya vasilerinin izniyle meşrulaştırması gerekir.

II – VERİ İŞLEME

1 – Veri denetleyicisi

 1. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, hizmet veya diğer kuruluşlardır. Ayrıca güvenlik profilleriyle de ilgilenir.
 2. Bu web sitesi ile ilgili olarak veri denetleyicisi: Altheo Valentini. Kullanıcı haklarının herhangi bir açıklaması veya kullanımı için aşağıdaki e-posta adresinden kendisiyle iletişime geçilebilir:  info@gooddeeds.eu.

2 – Veri işlemeden sorumlu

 1. Veri işleyen, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, hizmet veya diğer kuruluşlardır.
 2. 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, veri sahibinin atanmasına ilişkin gooddeeds.eu sitesinin işlenmesinden sorumlu kişi: Altheo Valentini‘dir.

3 – Veri işleme yeri

 1. gooddeeds.eu kullanılarak gerçekleştirilen veri işleme, Via Vici, 8/b – 06034 Foligno (PG) – İtalya adresinde gerçekleşir.
 2. Gerekirse, haber bülteni hizmetine bağlı veriler, veri işlemeden sorumlu veya sorumlu tarafından bu amaçla atanan kişiler tarafından kendi ofislerinde işlenebilir.

III – ÇEREZLER

1 – Çerez Türü

 1. gooddeeds.eu, çerezleri kullanıcının gezinme deneyimini daha kolay ve daha sezgisel hale getirmek için kullanır: çerezler, kullanıcıyı, tercihlerini veya İnternet’e erişim cihazını (bilgisayar, tablet veya cep telefonu) ilgilendirebilecek bazı bilgileri depolamak için kullanılan küçük metin dizeleridir. ve esas olarak web sitesinin işleyişini kullanıcının beklentilerine uyarlamak, daha kişiselleştirilmiş bir tarayıcı deneyimi sunmak ve önceden yapılmış seçimleri ezberlemek için kullanılır.
 2. Çerez, bir web sunucusundan kullanıcının tarayıcısına aktarılan az miktarda veriden oluşur ve yalnızca verileri aktaran sunucu tarafından okunabilir. Bu yürütülebilir bir kod değildir ve virüs bulaştırmaz.
 3. Çerezler herhangi bir kişisel bilgi kaydetmez ve herhangi bir tanımlayıcı bilgi saklanmaz. İsterseniz çerezlerin bir kısmının veya tamamının kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda sitenin ve sağlanan hizmetlerin kullanımı tehlikeye girebilir. Çerezlerle ilgili seçenekleri değiştirmeden ilerlemek için gezinmeye devam etmeniz yeterlidir.

Sitenin kullandığı çerez türleri aşağıdaki gibidir:

2 – Teknik çerezler

 1. Kullanıcının bilgisayarında daha sonra siteler tarafından toplanan bilgileri depolamak için kullanılan birçok teknoloji vardır. Bunlar arasında en bilineni ve kullanılanı HTML çerezleridir. Kullanıcının siteye erişimini ve siteyi kullanmasını kolaylaştırmak ve gezinmek için kullanılırlar. İletişimin elektronik ağ üzerinden iletilmesi, yani müşterinin talep ettiği hizmeti sağlaması için tedarikçiye iletilmesi için gereklidirler.
 2. Çerezleri yönetme veya devre dışı bırakma ayarları, kullanılan internet tarayıcısına göre değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte kullanıcı, internet tarayıcısının ayarlarını değiştirerek çerezlerin genel olarak devre dışı bırakılmasını veya iptal edilmesini yönetebilir veya talep edebilir. Bu devre dışı bırakma, sitenin belirli bölümlerine erişimi yavaşlatabilir veya engelleyebilir,
 3. Teknik çerezlerin kullanılması, sitenin güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 4. Tarayıcıya eklenen ve Google Analytics veya blog yazarlarının istatistik hizmeti veya benzerleri aracılığıyla geri iletilen çerezler, yalnızca web sitesinin kendisini optimize etmek amacıyla doğrudan web sitesinin sahibi tarafından kullanıldığında tekniktir. Sahibi, kullanıcı sayısı ve siteyi nasıl ziyaret ettikleri hakkında toplu biçimde bilgi toplayabilir. Bu koşullar altında, bilgi ve rıza açısından aynı kurallar analitik çerezler için de geçerlidir.
 5. Süre ile ilgili olarak, göz atma oturumunun sonunda otomatik olarak silinen ve kullanıcıyı tanımlamak ve böylece ziyaret edilen her sayfada oturum açmaktan kaçınmak için kullanılan geçici oturum çerezlerini, süresi dolana kadar ya da veya kullanıcı tarafından iptal edilene kadar bilgisayarda etkin kalan kalıcı çerezlerden ayırt edebiliriz.
 6. Oturum tanımlama bilgileri, kimliği doğrulanmış bir kullanıcı olarak portalın kullanıcılara ayrılmış alanına erişime izin vermek için kurulabilir.
 7. Kalıcı olarak değil, yalnızca oturum süresince saklanırlar ve tarayıcı kapatıldığında kaybolurlar. Kullanımları, sitenin güvenli ve verimli bir şekilde araştırılmasına izin vermek için gerekli olan, sunucu tarafından oluşturulan rastgele sayılardan oluşan oturum tanımlayıcılarının iletilmesiyle sınırlıdır.

3 – Üçüncü taraf çerezler

 1. Kaynakla ilgili olarak, ziyaret ettiğiniz web sitesinden doğrudan tarayıcıya gönderilen çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerinden değil, diğer web sitelerinden bilgisayara gönderilen üçüncü şahısların çerezlerinden ayırırız.
 2. Kalıcı çerezler genellikle üçüncü taraf çerezleridir.
 3. Üçüncü taraf çerezlerinin çoğu, çevrimiçi davranışı belirlemek, ilgi alanlarını anlamak ve ardından reklam tekliflerini kullanıcılar için özelleştirmek için kullanılan çerezleri içerir.
 4. Üçüncü taraf analitik çerezleri indirilebilir. Site dışındaki yukarıda belirtilen üçüncü şahısların etki alanlarından gönderilirler.
 5. Gooddeeds.eu’da kullanıcı davranışı hakkında bilgi bulmak için üçüncü taraf analitik çerezleri kullanılır. Anket, sitenin performansını izlemek ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için isimsiz olarak gerçekleştirilir. Üçüncü taraf profil oluşturma çerezleri, kullanıcıların kendileri tarafından ifade edilen tercihler doğrultusunda reklam mesajları önermek amacıyla kullanıcılarla ilgili profiller oluşturmak için kullanılır.
 6. Bu çerezlerin kullanımı, üçüncü tarafların kendileri tarafından belirlenen kurallara tabidir, bu nedenle kullanıcılar, web sayfalarında yayınlanan çerezleri yönetmek veya devre dışı bırakmak için gizlilik politikalarını ve göstergeleri okumaya davet edilir.

IV – İŞLENEN VERİLER

1 – Veri işleme modu

 1. Diğer tüm web siteleri gibi, bu site de bilgilerin tutulduğu log dosyalarından yararlanmaktadır. Kullanıcıların ziyaretleri sırasında bilgiler otomatik olarak toplanır ve bunlar aşağıdakiler olabilir:
  • internet protokolü (IP) adresi;
  • siteye bağlanmak için kullanılan tarayıcı türü ve cihaz parametreleri;
  • İnternet servis sağlayıcısının (ISP) adı;
  • ziyaret tarihi ve saati;
  • ziyaretçinin kaynak web sayfası (yönlendirilen) ve çıkış;
  • muhtemel tıklama sayısı.
 2. Yukarıdaki bilgiler, güvenlik nedenleriyle ve sitenin doğru çalıştığını doğrulamak için otomatik bir biçimde işlenir ve özel olarak toplu bir biçimde toplanır. Bu tür bilgiler, sahibinin meşru menfaatlerine göre işlenecektir.
 3. Güvenlik amacıyla (spam filtreleri, güvenlik duvarları, virüs algılama), otomatik olarak kaydedilen veriler muhtemelen IP adresi gibi kişisel verileri de içerebilir. IP adresi, yürürlükteki yasalara uygun olarak, sitenin kendisine veya diğer kullanıcılara zarar verme girişimlerini veya herhangi bir durumda zararlı veya suç teşkil eden faaliyetleri engellemek için kullanılabilir. Bu tür veriler hiçbir zaman tanımlama veya kullanıcı profili oluşturma için kullanılmaz, yalnızca sitenin ve kullanıcılarının korunması için kullanılır, bu tür bilgiler sahibinin meşru menfaatlerine göre ele alınacaktır.
 4. Site, yorumların eklenmesine izin veriyorsa veya olası bir iş ilişkisi için Özgeçmiş gönderme olasılığı da dahil olmak üzere kullanıcı tarafından talep edilen belirli hizmetler söz konusu ise, e-posta dahil olmak üzere kullanıcının bazı kimlik verilerini otomatik olarak algılar ve kaydeder. Bu veriler, hizmet talep edilirken kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanır. Kullanıcı, bir yorum veya başka bir bilgi girerek gizlilik politikasını açıkça kabul eder ve özellikle dahil edilen içeriğin üçüncü taraflara serbestçe dağıtıldığını kabul eder. Alınan veriler münhasıran talep edilen hizmetin sağlanması için ve yalnızca hizmetin sağlanması için gerekli olan süre boyunca kullanılacaktır.
 5. Site kullanıcılarının kendilerine sunulan hizmetler ve araçlar aracılığıyla kamuya açtıkları varsayılan bilgiler, kullanıcı tarafından bilerek ve isteyerek sağlanmaktadır. Bu nedenle, bu site herhangi bir yasa ihlali ile ilgili herhangi bir sorumluluktan muaftır. Üçüncü şahısların kişisel verilerini veya ulusal ve uluslararası standartlarla korunan içeriklerin girişini yapma iznine sahip olduğunu doğrulamak kullanıcının sorumluluğundadır.

2 – Veri işlemenin amacı

 1. Sitenin çalışması sırasında toplanan veriler, yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılır ve belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kesinlikle gerekli olan süre boyunca ve her halükarda 2 yıldan fazla olmamak üzere saklanır.
 2. Güvenlik amacıyla kullanılan veriler (siteye zarar verme girişimlerini engelleme), daha önce belirtilen sonuca ulaşmak için kesinlikle gerekli olan süre boyunca saklanır.

3 – Kullanıcı tarafından sağlanan veriler

 1. Yukarıda belirtildiği gibi, bu web sitesinde belirtilen adreslere isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak e-posta gönderilmesi, daha sonra göndericinin, taleplere yanıt vermek için gerekli olan adresinin ve ayrıca mesajda yer alan diğer kişisel verilerin edinilmesini gerektirir.
 2. Belirli özet bilgiler, istek üzerine belirli hizmetler için tasarlanmış web sitesinin sayfalarında aşamalı olarak raporlanacak veya görüntülenecektir.

4 – Tarayıcınızı yapılandırma desteği

 1. Tarayıcınızı yapılandırma desteği
  Kullanıcı, çerezleri tarayıcısının ayarlarından da yönetebilir. Ancak çerezleri tarayıcınızdan silmek, web sitesi için belirlediğiniz tercihleri kaldırabilir.
 2. Daha fazla bilgi ve destek için, kullandığınız web tarayıcısının özel yardım sayfasını da ziyaret edebilirsiniz:

V. KULLANICI HAKLARI

 1. AB Yönetmeliği 2016/679’un 13, c 2’si, kullanıcı haklarını listeler.
 2. Bu nedenle gooddeeds.eu sitesi, kullanıcıyı aşağıdakilerin varlığı hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır:
  • ilgili tarafın veri kontrolöründen kişisel verilere erişim talep etme hakkı (AB Tüzüğü Madde 15), bunların güncellenmesi (196/2003) Kanun Hükmünde Kararname Madde 7, paragraf a)), düzeltme (Madde 16 AB Tüzüğü), entegrasyon (Madde 7, paragraf 3, harf 196/2003 Kanun Hükmünde Kararnamenin a)
  • veya onu ilgilendiren işlemin sınırlandırılması (AB Tüzüğü Madde 18) veya meşru nedenlerle, bunların işlenmesi (Madde 21 AB Tüzüğü), veri taşınabilirliği hakkına ek olarak (Madde 20 AB Tüzüğü);iptali talep etme hakkı (AB Yönetmeliğinin 17. Maddesi), yasaya aykırı olarak işlenen verilerin anonim hale dönüştürülmesi veya verilerin toplanma amaçları için veya daha sonra saklanması gerekmeyenler de dahil olmak üzere engellenmesi 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin işlenmiş (Madde 7, paragraf 3, letter b));
  • güncelleme, düzeltme, veri entegrasyonu, iptal, veri bloke etme, dönüştürme işlemlerinin içeriği itibarıyla da kendisine iletildiği kişilerin dikkatine sunulduğuna dair tasdik alma veya
   bunu yerine getirmenin imkansız olduğu veya korunan hakla açıkça orantısız araçların kullanımını içerdiği durumlar dışında (No. 196/2003);
 3. Korunması için Garantör tarafından sağlanan model kullanılarak veya info@gooddeeds.eu adresine bir e-posta gönderilerek veri denetleyicisine gönderilebilir.
 4. Uygulama madde 6, paragraf 1, letter a’ya dayanıyorsa – kullanım için açık rıza – veya madde. 9, paragraf 2, letter. a’ya dayanıyorsa – genetik, biyometrik, sağlıkla ilgili verilerin kullanılmasına, dini inançların, felsefi veya birlik üyeliğinin ifşa edilmesi, ırk veya etnik köken, siyasi görüşlerin ifşa edilmesi için açık rıza – kullanıcının herhangi bir zamanda herhangi bir önyargı olmaksızın rızasını iptalden önce verilen rızaya dayalı muamelenin yasallığına dayanarak iptal etme hakkı vardır.
 5. Aynı şekilde, yasanın ihlali durumunda kullanıcı, İtalyan Devletinde veri işlemeyi izlemekten sorumlu makam olarak Kişisel Verilerin Korunması için Garantör’e şikayette bulunma hakkına sahiptir.
 6. .Sahip olduğunuz hakların daha ayrıntılı bir incelemesi için 15. Maddeye ve 2016/67 AB Yönetmeliğine ve 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesine bakın.

VI.EKSTRA AB ÜLKELERİNE VERİ AKTARIMI

 1. Bu web sitesi, Avrupa Birliği dışında bulunan hizmetler aracılığıyla toplanan verilerin bir kısmını paylaşabilir. Özellikle sosyal eklentiler ve Google Analytics hizmeti aracılığıyla Google, Facebook ve Microsoft (LinkedIn) ile. Transfer, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğinin 45. Maddesinin 1. paragrafına göre yetkilendirilmiştir ve sıkı bir şekilde düzenlenmiştir, bunun için daha fazla onay gerekmez. Yukarıda belirtilen şirketler, Gizlilik Kalkanı’na bağlılıklarını garanti eder.
 2. AB Tüzüğü Madde 45’te belirtilen şartlara uymayan üçüncü ülkelere asla veri aktarılmayacaktır.

VII. SAĞLANAN GÜVENLİK VERİLERİ

 1. Bu web sitesi, verilerin yetkisiz erişimi, ifşası, değiştirilmesi veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alarak, kullanıcıların verilerini yasal ve doğru bir şekilde işler. İşleme, IT ve/veya telematik araçlar kullanılarak, organizasyonel yöntemlerle ve kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili mantıkla gerçekleştirilir.
 2. Bazı durumlarda, site sahibiyle birlikte, sitenin organizasyonunda (idari, ticari, pazarlama, hukuk, sistem yöneticileri) veya harici konularda (üçüncü taraf teknik servis tedarikçileri, kuryeler, hosting sağlayıcıları gibi) yer alan bir dizi çalışan sağlayıcılar, IT şirketleri, iletişim ajansları) da verilere erişebilir.

VIII. BU BELGEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

 1. https://www.gooddeeds.eu/privacy-policy/  adresinde yayınlanan bu belge, bu sitenin gizlilik politikasını oluşturmaktadır.
 2. Değişikliklere veya güncellemelere tabi olabilir. Kullanıcıların, en son mevzuat haberlerinden haberdar olmak için bu sayfaya periyodik olarak başvurması tavsiye edilir.
 3. Belgenin önceki sürümleri bu sayfada bulunmaya devam edecektir.
 4. Belge, ilgili yönetmeliklere ve özellikle 2016/679 sayılı AB Yönetmeliğine uyum sağlamak için 03/11/2021 tarihinde güncellenmiştir.