PROJE

The Good DEEDs – Digital Energy Efficiency Designers – EGInA Srl (European Grants International Academy) tarafından koordine edilen bir KA2 VET Erasmusplus Projesidir. Proje 2021’de başlamıştır ve Haziran 2023’e kadar sürecektir.

Proje 3 ana konuyu kapsamaktadır:

  •  ICT – yeni teknolojiler;
  •  Dijital yetkinlikler, çevre ve iklim değişikliği;
  • Eğitim kurumlarının sosyal/çevresel sorumluluğu

 

Projenin genel amacı, dijital enerji verimliliği konusunda sektörel yetkinlikler için sürekli ve sürdürülebilir bir geliştirme stratejisini teşvik etmektir. Bu doğrultuda meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri için bir metodoloji ve öğrenme platformu geliştirerek test etmek amaçlanmaktadır. Özel hedefler şunlardır:

  • Okul çağından itibaren dijital enerji verimliliği konusunda sürekli eğitimi desteklemek için bir Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak;
  • Okul çağından itibaren dijital enerji verimliliği konusunda sürekli eğitim için meslek lisesi öğretmenlerine yönelik bir Eğitim Araç Seti oluşturmak;
  •  Dijital enerji verimliliği konusunda döngüsel eğitim için “Online Good DEEDs” platformu oluşturmak.

The European Good DEEDS Challenge, sonraki paragraflarda açıklanacak olan üç uzun vadeli olumlu etkiyi yaratmak için oluşturulmuştur.

Proje için ilham kaynağı, “Avrupa Birliği’ni modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye” dönüştürmek için yeni bir büyüme stratejisinin önerildiği “Avrupa Yeşil Mutabakatı”ndan [ The European Green Deal COM (2019) 640] geliyor. Enerji verimliliği ve dijital sektör bu stratejide merkezi bir rol oynamaktadır.

PARTNERLER