ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και να δοκιμάσει μια μεθοδολογία και μια πλατφόρμα μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΕΚ, με στόχο την προώθηση μιας στρατηγικής συνεχούς και βιώσιμης ανάπτυξης των τομεακών ικανοτήτων για την ψηφιακή ενεργειακή απόδοση. 

Το «Online Good DEEDs» είναι η ψηφιακή πλατφόρμα που καθιστά δυνατή την εφαρμογή της μεθοδολογίας για τη συνεχή ανάπτυξη κλαδικών δεξιοτήτων στην ψηφιακή ενεργειακή απόδοση. Αποτελείται από τρεις κύριες λειτουργικές ενότητες: “KMS”, “EDU” και “GDC”. Αξίζει να τονιστεί ότι η πλατφόρμα αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία του Good DEEDs Challenge. 

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μετά τον Ιανουάριο του 2022. Μείνετε συντονισμένοι!